מה קורה כשהדעות חלוקות, כשהאחד חושב כך והאחר סבור בדיוק ההיפך? איך מיישבים מחלוקת, שבה כל צד מתבצר בעמדתו ובטוח בצדקתו?

הדרך אל האפשר, הוא ספר הנעצר בדיוק על הרגע הזה – של אי-ההסכמה, של חילוקי הדעות, של הוויכוח המוביל לקונפליקט, לעימות ואפילו לריב. גיבוריו: אמא, אבא וילד – המייצגים מערכת אנושית אוניברסלית, בתוכה יכולים להתקיים שיח, דיאלוג, שכנוע, פשרה, השלמה וגם ויתור.

זוכה תו תוכן, מכון אדלר.