הספר “הורות ללא רגשות אשם” מאת פרופסור רולידר, בהוצאת אגם הינו אבן דרך ומדריך מעשי העונה על מרבית ההתמודדויות של ההורה הישראלי המודרני, ומכוון את ההורים להורות אחראית ומושכלת. רולידר מאמין שבתיקון הילדים נתקן את החברה, ושהתרופה לחוליי החברה הקשים מולם אנו ניצבים היום טמונה בהענקת ערכים נכונים לילדים. תורתו גורסת כי ההורות היא מקצוע ולא רק עיסוק והיא שהובילה אותו להפוך למטיף בשערם של ההורים המיואשים. אין מקום שהוא הולך אליו שלא פונים אליו בדחילו ורחימו “רולידר – מה אתה היית עושה?