גרסה חדשה, מהירה וסוערת למשחק ארץ עיר המוכר. צריך למהר ולחשוב וקלפי אותיות לחטוף לפני שנהיה מאוחר